top of page

A bölcsődei beíratással kapcsolatos tudnivalók:

 Bölcsődei ellátásra azon nem óvodaköteles korú gyermekek jogosultak, akik részére az ellátást az alábbi okok valamelyike miatt kérik (ld. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 41. § (1) és (2) bekezdés):
- szülők munkavégzése (ideértve a gyed, gyes, gyet melletti munkát is)
- szülők képzésben való részvétele (nappali rendszerű vagy munkaerőpiaci)
- szülő, családtag betegsége, pl. koraszülött kistestvér, idős hozzátartozó, akit ápolni kell
- ha az anya gyermeket vár és a terhesség nem problémamentes (védőnői, orvosi javaslat)
- egyéb ok miatt – pl. a gyermeknek fejlődése érdekében családi bölcsődei ellátásra van szüksége (védőnői, háziorvosi javaslat), esetleg a gyermeket idős vagy egyedülálló személy neveli, vagy ha a gyermek szociális helyzete indokolja az ellátást (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, védelembe vett gyermek, vagy 3-nál több gyermekes családban él, és a gyermek kielégítő fejlődése a családi bölcsődében lenne biztosított).

Az okokat írásban alá kell támasztani munkáltatói igazolással, háziorvosi, védőnői javaslattal.

Családi bölcsődéinkben a felvételnek további feltételei, hogy a gyermek a 2. életévét betöltötte, bejelentett lakcíme (állandó vagy tartózkodási hely) Budapest vagy Pest megye területén van és nincs nagyszülő gyesen a beíratandó gyermek jogán. Másik gyermek jogán folyósított GYED lehetséges.

bottom of page